در صورتی که هر گونه شکایت و نا رضایتی از محصولات #دکترسلامت دارید، مراتب را از طریق فرم زیر به سمع و نظر مدیرعامل مجموعه برسانید.